videotour — 2021
Hoe jij kan bijdragen aan de collectieve gezondheid?

Hoe zorgen we voor een gezonde samenleving, nu en in de toekomst? Dat is een enorme vraag waar niemand een passend antwoord op heeft. De Embassy of Health onderzoekt de mogelijkheden. Daarin gaat het niet alleen om de zorgsector, maar ook om de samenleving als geheel. Benieuwd hoe de Embassy dit aanpakt? Embassy curator Jetske van Oosten legt het je uit in deze video.

Bekijk hier de curatortour

artikel — 2021
Chronic Health:

‘Iedereen kan het verschil maken’

We worden steeds ouder en we zien de vraag naar zorg in Nederland stijgen. Dat heeft gevolgen voor de gezondheidszorg. “Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren, moeten we meer samenwerken. Niemand kan in zijn eentje de zorg verbeteren. Iedereen heeft andere talenten en die krachten moeten we bundelen”, stelt Jetske van Oosten. Iedereen moet en kan zich inzetten voor zijn of haar eigen gezondheid en die van anderen. Al betekent dat niet dat alles ineens helemaal anders moet. Soms zit het in kleine dingen.”

Lees hier het volledige interview

talk — 2021
Leeromgeving van de toekomst

Twintig mbo’s stelden zich vier jaar lang open voor een ontwerpend onderzoek naar hun ideale leeromgeving. Samen met ontwerpers gingen zij op zoek naar toepassingen die de wereld op school verbinden met de wereld daarbuiten. In deze interactieve online talkshow gaat Jetske van Oosten in gesprek met Alida Oppers, Inspecteur-generaal van het onderwijs, Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Henk Oosterling, ecosoof en diverse direct betrokkenen over de uitkomsten daarvan, en ervaren we hoe nieuwe onderwijsvisies, plekken voor ontmoeting en creatieve werkwijzen bijdragen aan een mbo dat midden in de samenleving staat.

Bekijk de talkshow hier
Meer weten? Bekijk ook de publicatie van het traject Leeromgeving van de Toekomst

talk — 2020
De toekomst van de gezondheidzorg is inclusief

Hoe kan design ons helpen om de zorg een integraal onderdeel van onze maatschappij te laten zijn? In dit journaal gaat Skipr-uitgever Simon Broersma hierover in gesprek met Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas en Jetske van Oosten, curator van de tentoonstelling Chronic Health, happily ever after? tijdens Dutch Design Week 2020.

Bekijk hier de uitzending terug:
Q&A: De toekomst van onze gezondheid is 'inclusief' - Skipr

podcast — 2019
Designing a Community of Care

 

Vergrijzing, kwetsbaren die vallen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector staat voor grote vragen. Welke rol kunnen ontwerpers spelen bij het vinden van antwoorden? Over die vraag gaan de gesprekken in onze podcastserie Designing a Community of Care.
Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en Piet-Hein Peeters (Zorg + Welzijn) in gesprek met Gijsbert van Herk (zorg- en welzijnsorganisatie Humanitas), Hetty Linden (gemeente Utrecht), Milja Kruijt (Zelfregiehuis Delfshaven) en Ronald van Dijk (woningcorporatie Rochdale).

Aflevering 1
Gijsbert van Herk over vernieuwen in een verouderde instelling

Aflevering 2
Hetty Linden over Sim City als inspiratie voor een gezondere stad

Aflevering 3
Milja Kruijt over de kracht van de gemeenschap in kwetsbare wijken

Aflevering 4
Ronald van Dijk over vernieuwing van de Amsterdamse Deysselbuurt

Geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn.


artikel — 2019
Kwetsbaarheid in de zorg

De gezondheidszorg in Nederland staat voor grote opgaven. Vergrijzing, decentralisatie, culturele diversiteit, eenzaamheid en nieuwe technologie vragen om een andere kijk op de zorgomgeving. Tegelijkertijd opereren veel zorgverleners onder enorme werkdruk en is er daardoor weinig ruimte voor vernieuwing. Dat moet anders. Mede daarom startten het Atelier Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Community of Care: een interdisciplinair netwerk van gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en ontwerpers dat zich inzet voor zorgbehoevende mensen en de kwaliteit van hun directe leefomgeving. Dit netwerk creëert nieuwe kansen en verbindingen binnen een gefragmenteerd systeem van wonen en zorg. Dat klinkt mooi, maar werkt het ook?

Lees hier het volledige artikel 
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in:
Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie

publicatie — 2016
Design Cares

De magazinereeks Design Cares toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.
In het onderzoek Werken met een Beperking verkenden de initiatiefnemers samen met diverse partners de helende werking van werken en ontdekten dat ziekte geen beletsel hoeft te vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Buro MA.AN en STUDIO STIX presenteren de resultaten van een onderzoek naar de werk- en woonomgeving van mensen met een beperking.

Lees de online versie van het magazine Design Cares #1 hier

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Vijf jonge ontwerpers ontwikkelden in samenwerking met medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt en ouderen een viertal strategieën.

Lees de online versie van het magazine Design Cares #2 hier