Maakkracht
Een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken

Cover-Maakkracht-2-685×1024-1

In een tijd van grote maatschappelijke problemen voelen we ons vaak machteloos. Hoe graag we ons als burgers, beleidsmedewerkers of bestuurders ook willen inzetten voor een betere samenleving, onze huidige manier van problemen oplossen blijkt niet toereikend. Waarom lukt het niet om dat wat we belangrijk en goed vinden, centraal te stellen in de manier waarop we de samenleving vormgeven? Wat we nodig hebben is een heel andere denk- en werkwijze: die van kunstenaars en ontwerpers.

Door de grote problemen van deze tijd te gaan zien als ontwerpopgaven, kunnen we het bestaande systeem radicaal veranderen. Een creatieve maker kan met verbeeldingskracht en lef misstanden aankaarten. Empathisch onderzoek leidt tot nieuwe voorstellen. En door daar alle belanghebbenden bij te activeren, ontstaan draagvlak en ruimte voor een nieuwe omgang met het vraagstuk. In Maakkracht tonen Tabo Goudswaard en Jetske van Oosten hoe iedereen in vijf stappen problemen kan aanpakken als een maker, en de aanzet kan geven tot echte, blijvende verandering.

Uitgeverij: Business Contact
Vormgeving: Studio de Ronners
Foto: Jelmer de Haas

1-1

reviews

‘Creativiteit en persoonlijke betrokkenheid zijn belangrijk, zeker in de realisatie van doelen die soms onhaalbaar lijken. Samenwerking tussen makers uit verschillende vakgebieden kan wezenlijk bijdragen aan duurzame welvaart en welzijn.’
Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank

‘Waar denk- en verbeeldingskracht nodig zijn om je blik te verbreden, is maakkracht nodig om dit te vertalen naar concrete handelingen. Dit boek identificeert maakkracht terecht als de motor tot verandering.’
Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

‘De grote vraag van de mensheid — Hoe moeten wij leven? — is niet alleen een filosofische. Het is ook een ontwerpvraag. In dit boek laten de auteurs zien hoe we de Makers van onze eigen lotsbestemming kunnen worden.’
Kees Dorst, hoogleraar Design Innovation aan de University of Technology, Sydney